ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


รุ่งโรจน์ วิมลขจรกิตติ
aia1566@hotmail.com
0898933351

 

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ส่งเบี้ย 250,000 บาทขึ้นไปได้ตรวจสุขภาพประจําปี ฟรีทุกปี ครบรอบในวันเกิดของท่าน และของรางวัลมีมากมายจากทางบริษัทที่คุณคาดไม่ถึงว่าจะได้อะไรมากมายขนาดนี้ ติดต่อมาสมัครด่วนที่เบอร์ 089-893-3351 ด่วนเลยครับ


Presentation_AIAHS
แบบประกัน Package ใหม่
AIAHBPlusGold ใหม่ล่าสุด
ติดต่อสมัครทำประกัน
เป็นประกันแบบรายปีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ
ราคาค่าห้อง ตาม โรงพยาบาลต่างๆ

รายชื่อแพทย์แต่งตั้ง เอไอเอ

สมัครเป็นตัวแทนเอไอเอ และ ตัวแทนไม่มีต้นสังกัดหน่วย

ประกันกลุ่มพนักงานบริษัท

aia1566@hotmail.com

ประกันอุบัติเหตุ

ชำระเบี้ยเป็นราย ปี เท่านั้น(ไม่มีรายเดือน)

ภัยเงียบ...มะเร็งลําไส้ใหญ่ NEW

ประกันEGP หรือ KEYMAY NEW

ประกันVIP

คู่มือ EGP สุดยอดของประกันชีวิต NEW

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า VIP และ EGP

ข่าวสารเล็กๆ จากทางบ้าน

วิธีชำระเบี้ยผ่านทาง ATMประกันกลุ่มแบบมีเงินคืน มีดอกเบี้ยและเงิน
ประกันสุขภาพ
สิทธิประโยชน์สำหรับแผนคุ้มครองสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (H&S) ค่าชดเชยรายวัน (HB) และกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร (WP) อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) รวมถึงบริษัทชดเชยรายได้พิเศษกรณีป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง และกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนครบสัญญา หมายเหตุไม่มีการส่งเบี้ยประกันแบบรายเดือน ต้องส่งเบี้ยประกันแบบรายปีเท่านั้น

แบบคุ้มครองตลอดชีพ 20plp (A)

ประกันสุขภาพ Life

ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) [ 20PLP (A) ]

AIA Health Lifetime Adult Package แพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่ New
ติดต่อทำประกัน email : meeh414@hotmail.com /aia1566@hotmail.com

โทร.089-893-3351

- สมัครด่วน เอกสารคือสำเนาบัตรประชาชน และ ใบสมัคร
ประกันโรคมะเร็ง

โครงการคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง
สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ได้รับ
1. ความคุ้มครองชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่ โรคโปลิโอ โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง
2. เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะจ่ายให้สูงสุด 500 วัน วันละ 10,000 บาท
3. ในกรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงดังกล่าว จะจ่ายให้ 1,000,000 บาท
4. ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ชดเชยไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง วันละ 1,000 บาท
5. คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

สถิติการเสียชีวิต (จากข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)ของคนไทย ตั้งแต่ปี 2553-2554

ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 หรือมีคนตายเฉลี่ย 9 คนต่อชั่วโมง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกๆวัน ซึ่งในการผลิตอาหารพวกพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จำเป็นต้องใช้สารเคมี เมื่อกินเข้าสู่ร่างกายสะสมนานๆ มีผลทำให้เซลภายในร่างกายผิดปกติเกิดเป็นเซลมะเร็ง และทำให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยหันมาออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งกรณีกรมธรรม์ที่ขายความคุ้มครองโรคมะเร็งโดยตรง และกรณีความคุ้มครองโรคมะเร็งที่พ่วงมากับกรมธรรม์หลักของประกันภัยหรือประกันชีวิต โดยเฉพาะในปี 2551 ที่แนวโน้มตลาดกรมธรรม์มะเร็งมีโอกาสการเติบโตสูง
คุ้มครองผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิตหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่ โรคโปลิโอ โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง ตอนนี้ที่เป็นกันมากในขณะนี้คือ มะเร็งลำใส้
มะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยในผู้ใหญ่ มะเร็งส่านใหญ่รักษาหายขาดถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็วและรักษาเร็วมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เช่นกันดังนั้นท่านผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่
รีบทำประกันใว้ก่อน เพราะถ้าเป็นโรคนี้แล้ว ไม่มีบริษัทประกันที่ใหนให้ทำประกัน และประกันตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าอายุ

 
   
   
©2012 by www.insurance-aiaonline.com