ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


PAS
aia1566@hotmail.com
0898933351

 

ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิตควบการลงทุน,ประกันโรคมะเร็ง, ประกันอุบัติเหตุ, กรมธรรม์เงินฝากเพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล, ประกันแบบสะสมทรัพย์, ประกันโรคร้ายแรง, ประกันกลุ่ม, ประกันกองทุนการศึกษาบุตร, สะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุพนักงาน


    ทุกๆ 9 นาทีจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง....คนที่เป็นไม่มีสิทธิ์ในการทำประกัน แล้วคุณล่ะ...ทำประกันแล้วหรือยัง  ทั้งๆที่คุณมีโอกาสที่จะทำ  .....  อย่ารอเสียโอกาศอันมีค่าของชีวิตคุณหลุดลอยไป เวลาไม่สามารถจะกลับมาซื้อประกันได้ ติดต่อ  089-893-3351 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด หรือ 24 ชม Email:aia1566@hotmail.com

ติดต่อสมัครทำประกันด่วน NEW
(สำหรับผู้ที่จะทำประกันทันทีเท่านั้น.....)

ชำระเบี้ยเป็นรายปีเท่านั้น(ไม่มีรายเดือน)

สินค้ามาใหม่ล่าสุด AIA HB PLUB GOLD อุ่นใจ ถึงแม้ต้องขาดงาน แต่ได้ชดเชยรายได้ NEW

AIA Life Gift

AIA PERFECT LIFE

AIA H&S PLUS Gold NEW

เอไอเอ ประกันสินเชื่อรายเดี่ยว

AIA Life Issara

AIA 15 Pay30 (Par)

ภัยเงียบ...มะเร็งลําไส้ใหญ่

ตรวจสอบตัวแทนที่มีใบอนุญาต

ประกันกลุ่มแบบมีเงินคืน มีดอกเบี้ยและเงินประกันสุขภาพ

สิทธิประโยชน์สำหรับแผนคุ้มครองสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (H&S) ค่าชดเชยรายวัน (HB) และกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร (WP) อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) รวมถึงบริษัทชดเชยรายได้พิเศษกรณีป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง และกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนครบสัญญา หมายเหตุไม่มีการส่งเบี้ยประกันแบบรายเดือน ต้องส่งเบี้ยประกันแบบรายปีเท่านั้นแบบคุ้มครองตลอดชีพ 20plp (A)


สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์

ตัวอย่างค่ารักษาใน ร.พ.

รายชื่อแพทย์แต่งตั้ง เอไอเอ

สมัครเป็นตัวแทนเอไอเอ (เน้น ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ กรุงเทพและปริมณฑล )

ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาตติดต่อทำประกัน aia-1.com

โทร.089-893-3351

E-mail : aia1566@hotmail.comประกันโรคมะเร็งสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์
สถิติการเสียชีวิต (จากข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)ของคนไทย ตั้งแต่ปี 2557-2558
ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 หรือมีคนตายเฉลี่ย 9 นาทีต่อคน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกๆวัน ซึ่งในการผลิตอาหารพวกพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จำเป็นต้องใช้สารเคมี เมื่อกินเข้าสู่ร่างกายสะสมนานๆ มีผลทำให้เซลภายในร่างกายผิดปกติเกิดเป็นเซลมะเร็ง และทำให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยหันมาออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งกรณีกรมธรรม์ที่ขายความคุ้มครองโรคมะเร็งโดยตรง และกรณีความคุ้มครองโรคมะเร็งที่พ่วงมากับกรมธรรม์หลักของประกันภัยหรือประกันชีวิต โดยเฉพาะในปี 2551 ที่แนวโน้มตลาดกรมธรรม์มะเร็งมีโอกาสการเติบโตสูง
คุ้มครองผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิตหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่ โรคโปลิโอ โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง ตอนนี้ที่เป็นกันมากในขณะนี้คือ มะเร็งลำใส้
มะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยในผู้ใหญ่ มะเร็งส่านใหญ่รักษาหายขาดถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็วและรักษาเร็วมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เช่นกันดังนั้นท่านผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่
รีบทำประกันใว้ก่อน เพราะถ้าเป็นโรคนี้แล้ว ไม่มีบริษัทประกันที่ใหนให้ทำประกัน และประกันตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าอายุมาก

ติดต่อ โทร 089-893-3351

E-mail : aia1566@hotmail.com


แผนโครงการสะสมทรัพย์
ออมเงินสบายๆ ในสไตล์คุณเอง เพราะลูกค้าแต่ละคนต่างก็ต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองชีวิต หรือวางแผนการออมเงินผ่านประกันชีวิตในระดับและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป

จะเน้นการเก็บเงิน การออม และมีผลตอบแทนในหว่างที่ส่งเบี้ยประกัน รวมไปถึงปันผลระหว่างทาง และเงินก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา


ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม H&S แบบ 1959T

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล) แบบใหม่
แบบสะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี มีเงินปันผล [ E445 (A) ]
ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) [ 20PLP (A) ]
แบบสะสมทรัพย์ 25 ปีชำระเบี้ยประกัน 15 ปีพิเศษ(มีเงินปันผล) 15Pay25 Special (Par)
แบบสะสมทรัพย์ 7 ปี มีเงินคืนตามเงื่อนไขทุก 2 ปี คุ้มครอง15 ปี
แบบสะสมทรัพย์ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ

ติดต่อทำประกัน e-mail aia1566@hotmail.com หรือ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เอไอเอ แคร์การ์ด ประกันอุบัติเหตุ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก ประกันอุบัติเหตุจากเอไอเอ แคร์การ์ด แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่างครบครัน


เตรียมการล่วงหน้าคือ สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ให้ความอบอุ่นใจ ด้วย ประกันอุบัติเหตุจาก AIA CARE CARD
เอไอเอ แคร์การ์ด คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุคลิก

♥ เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินลงทุน(ออม)
♥ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!! เราขอเสนอการออมเงินสำหรับนิติบุคคล

กลยุทธการบริหารภาษี ยกตัวอย่างง่ายๆ
สมมุติว่าบริษัทท่านมียอดขาย = 450,000,000 บาท/ปี
หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ = 350,000,000 บาท/ปี
เหลือกำไรก่อนหักภาษี = 100,000,000 บาท/ปี

ถ้าบริษัทหรือห้างร้านท่านต้องเสียภาษี 30% ของกำไร
เป็นเงินค่าภาษีนิติบุคคล = 100,000,000 x 30% เท่ากับ 30,000,000 บาท
ท่านจะเหลือกำไรหลังหักภาษีแล้ว = 70,000,000 บาท

ข้อดีจากโครงการนี้


(1) หากท่านสามารถนำเอาเงิน 30,000,000 บาทที่ท่านจะต้องไปจ่ายให้กับสรรพากรจำนวนนี้ไปลงทุนในรูปแบบของการออมแล้วท่านจะได้สิทธิในการนำไปหักเป็นค่ารายจ่ายในการคำนวนกำไรก่อนหักภาษีได้ตามกฏหมาย ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227, กค.0811/408 www.rd.go.th
จากเดิมท่านมีรายจ่ายในการคำนวนภาษี = 350,000,000 บาท หลังจากเข้าร่วมโครงการนี้แล้วรายจ่ายของท่านจะกลายเป็น 380,000,000 บาท ฐานกำไรในการคำนวนภาษีจะกลายเป็น 70,000,000 บาท
เพราะฉะนั้นภาษีที่ท่านต้องจ่าย = 70,000,000 x 30% = 21,000,000 บาท จากโครงการนี้ทำให้ท่านประหยัดภาษีทันที 30,000,000 - 21,000,000 = 9,000,000 บาท/ปี

(2) เงินจำนวน 30,000,000 บาท ที่นำไปลงทุนในรูปแบบการออมจะมีผลตอบแทนดังนี้
มีความคุ้มครองให้กับเจ้าของกิจการ 4 - 10 เท่าของเงินที่นำมาออม(4 x 30,000,000 = 120,000,000 บาท) หากเจ้าของกิจการเสียชีวิตและยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(3) มีเงินคืนทุกปีตามเงื่อนไขการคุ้มครองอย่างน้อย 2 % ของความคุ้มครอง(120,000,000 x 2% = 2,400,000 บาท) และได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(4) มีเงินปันผลทุกปีจากการลงทุน 2-10% ไม่นำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(5) รูปแบบการบริหารภาษีที่ว่านี้มีหลากหลายแล้วแต่จุดประสงค์ของเจ้าของเป็นหลัก

อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงทุนของคุณ ร่วงหล่นลงไป "เหมือนดอกเบี้ยเงินฝากที่ผ่านมา"
กรุณาแจ้งวัน เวลาล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งตัวแทนมืออาชีพ เข้าไปอธิบายให้ท่านทราบ

ติดต่อทำประกันกับ aia-1.com

Email: aia1566@hotmail.com
มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ รายได้ดี มั่นคง งานที่กำลังคอยคน รายได้ไม่จำกัด ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ก็รวยได้[โครงการเงินฝากเพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล] [ประกันสุขภาพ] [ประกันภัยโรคมะเร็ง และ 44 โรคร้ายแรง] [ประกันกลุ่ม] [ประกันอุบัติเหตุ (PA)] [ประกันกองทุนการศึกษาบุตร]

[โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียอายุพนักงาน]
[ประกันภัยบ้าน] [ประกันภัยคุ้มครองธุรกิจ Business Insurance]

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

โทร 089-893-3351


จริงใจ โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ
รับสมัครตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล รายได้ดี มั่นคง

สมัครทำตัวแทน ทำประกันชีวิต หรือ ทุนการศึกษา

ติดต่อทำประกัน

089-893-3351 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น . ทุกวันไม่มีวันหยุด

กรอกด้านล่างเพื่อขอข้อมูลทำประกัน

E-mail : aia1566@hotmail.com


โครงการประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล

(สำหรับ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม)
ระเบียบข้อบังคับของสรรพากร
ข้อกฎหมาย ข้อหารือ เลขที่หนังสือ กค 0706/4227
ตัวอย่างการคำนวณ

บางบริษัทประหยัดได้ หลายล้านบาทต่อปี

ติดต่อทำประกัน
บริษัทฯ มีสิทธิ์นำเงินออมที่ออกให้นั้น มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั้งหมดไม่จำกัด โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ถือเป็นโอกาสดีที่ทางบริษัทฯ ประหยัดเงินทุนหมุนเวียนได้ปีละ หลายล้านบาท ซึ้งถูกต้องตามกฎหมาย สรรพากรยอมรับ และไม่มีความเสี่ยงเพราะมีกรมธรรม์ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายของกรมการประกันภัย ที่จะต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขที่ระบุ เมื่อเทียบกับการนำเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลายเท่า การฝากเงินกับธนาคารปัจุบันถือว่ามีความเสี่ยง เพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมา รัฐบาลค้ำประกันแค่ไม่กี่ล้านเท่านั้น แถมผลตอบแทนก็ต่ำ และไม่มีผลประโยชน์ทางด้านประหยัดภาษี

ตัวอย่าง ง่ายๆถ้าทางบริษัทฯ แบ่งเงินออมปีละ 30,000,000 บาท ก็จะประหยัดเงินค่าภาษีปีละ 9,000,000 บาท (30 ล้าน คูณ อัตราภาษีนิติบุคคล 30% ) ถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินที่จ่ายออกไป 30 ล้านบาท เงินยังไม่หายไปใหน แต่จะได้คืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเงินฝากธนาคาร ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หลายสิบเท่า (ภาษีที่ประหยัดได้ + เงินปันผลรับ + ดอกเบี้ยรับ + ผลประโยชน์อื่น)
โครงการนี้เป็นการประยุกต์ กฏหมายสรรพากรให้เข้ากับวิธีการบริหารภาษี -มีกฏหมายรองรับตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สรรพากร (ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227,กค.0811/408 www.rd.go.th) สรรพากรสามารถเก็บภาษีในระบบได้มากขึ้น(เหมือนหวยบนดิน)089-893-3351

ท่านสามาถทำประกันได้โดยสอบถามทางอีเมล์หรือโทรปรึกษาได้ที่ 089-893-3351 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น....หากสอบถามในเรื่องเบี้ยประกันหรือข้อเสนอ......ขอสงวนสิทธิ์...ให้กับผู้ที่จะสมัคร....ภายใน ..ไม่เกิน 7 วัน เท่านั้น......หากมีข้อสงสัยกรุณาส่งข้อมูลมายังอีเมล์ได้ตลอด 24 ช.ม.ได้ที่aia1566@hotmail.com.........

 
   
   
©2012 by www.insurance-aiaonline.com