ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


PAS
aia1566@hotmail.com
0898933351

 

ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิตควบการลงทุน,ประกันโรคมะเร็ง, ประกันอุบัติเหตุ, กรมธรรม์เงินฝากเพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล, ประกันแบบสะสมทรัพย์, ประกันโรคร้ายแรง, ประกันกลุ่ม, ประกันกองทุนการศึกษาบุตร, สะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุพนักงาน


 

 ทุกๆ 9 นาทีจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง....คนที่เป็นไม่มีสิทธิ์ในการทำประกัน แล้วคุณล่ะ...ทำประกันแล้วหรือยัง  ทั้งๆที่คุณมีโอกาสที่จะทำ  .....  อย่ารอเสียโอกาศอันมีค่าของชีวิตคุณหลุดลอยไป เวลาไม่สามารถจะกลับมาซื้อประกันได้ ติดต่อ  089-893-3351 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด หรือ 24 ชม Email:aia1566@hotmail.com 

เป็นประกันแบบรายปีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ

ติดต่อสมัครทำประกันด่วน NEW
(สำหรับผู้ที่จะทำประกันทันทีเท่านั้น.....)

ชำระเบี้ยเป็นรายปีเท่านั้น(ไม่มีรายเดือน)

ข่าวสารจากเอไอเอ 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด AIA HB PLUB GOLD อุ่นใจ ถึงแม้ต้องขาดงาน แต่ได้ชดเชยรายได้ NEW 22/09/2557

Unit deducting Rider สัญญาเพิ่มเติม UDR เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา พร้อมรับโอกาสรับตอบแทน NEW 10/08/2557

AIA Life Gift NEW 06/08/2557

AIA PERFECT LIFE NEW 13/7/2557

AIA H&S PLUS Gold NEW 18/10/2556

เอไอเอ ประกันสินเชื่อรายเดี่ยว NEW

AIA Life Issara NEW

AIA 15 Pay30 (Par) NEW

แบบประกันภัยสำเร็จรูป HOT

AIA LinK NEW

ภัยเงียบ...มะเร็งลําไส้ใหญ่ NEW

ประกันกลุ่มพนักงาน

ตรวจสอบตัวแทนที่มีใบอนุญาต 

ประกันกลุ่มแบบมีเงินคืน มีดอกเบี้ยและเงินประกันสุขภาพ

สิทธิประโยชน์สำหรับแผนคุ้มครองสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (H&S) ค่าชดเชยรายวัน (HB) และกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร (WP) อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) รวมถึงบริษัทชดเชยรายได้พิเศษกรณีป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง และกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนครบสัญญา หมายเหตุไม่มีการส่งเบี้ยประกันแบบรายเดือน ต้องส่งเบี้ยประกันแบบรายปีเท่านั้นแบบคุ้มครองตลอดชีพ 20plp (A)

ประกันสุขภาพ Life

Health Guard Plan1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Health Guard Plan2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Health Guard Plan3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Health Guard VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Child Care Plan1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Child Care Plan2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Child Care Plan3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์

ตัวอย่างค่ารักษาใน ร.พ.

รายชื่อแพทย์แต่งตั้ง เอไอเอ

สมัครเป็นตัวแทนเอไอเอ (เน้น ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก)

ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาต

ขอหนังสือรับรองภาษี 2555ติดต่อทำประกัน aia-1.com

โทร.089-893-3351 

E-mail : aia1566@hotmail.comประกันโรคมะเร็ง

Combo Shield Plan1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คำนวณค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็ง-แผน1
Combo Shield Plan2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คำนวณค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็ง-แผน2
Combo Shield Plan3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คำนวณค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็ง-แผน3
โครงการคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์


ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ได้รับ
1. ความคุ้มครองชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่ โรคโปลิโอ โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง
2. เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะจ่ายให้สูงสุด 500 วัน วันละ 10,000 บาท
3. ในกรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงดังกล่าว จะจ่ายให้ 1,000,000 บาท
4. ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ชดเชยไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง วันละ 1,000 บาท
5. คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

สถิติการเสียชีวิต (จากข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)ของคนไทย ตั้งแต่ปี 2548-2550
ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 หรือมีคนตายเฉลี่ย 9 คนต่อชั่วโมง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกๆวัน ซึ่งในการผลิตอาหารพวกพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จำเป็นต้องใช้สารเคมี เมื่อกินเข้าสู่ร่างกายสะสมนานๆ มีผลทำให้เซลภายในร่างกายผิดปกติเกิดเป็นเซลมะเร็ง และทำให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยหันมาออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งกรณีกรมธรรม์ที่ขายความคุ้มครองโรคมะเร็งโดยตรง และกรณีความคุ้มครองโรคมะเร็งที่พ่วงมากับกรมธรรม์หลักของประกันภัยหรือประกันชีวิต โดยเฉพาะในปี 2551 ที่แนวโน้มตลาดกรมธรรม์มะเร็งมีโอกาสการเติบโตสูง
คุ้มครองผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิตหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่ โรคโปลิโอ โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง ตอนนี้ที่เป็นกันมากในขณะนี้คือ มะเร็งลำใส้
มะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยในผู้ใหญ่ มะเร็งส่านใหญ่รักษาหายขาดถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็วและรักษาเร็วมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เช่นกันดังนั้นท่านผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่
รีบทำประกันใว้ก่อน เพราะถ้าเป็นโรคนี้แล้ว ไม่มีบริษัทประกันที่ใหนให้ทำประกัน และประกันตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าอายุมาก

ติดต่อ โทร 089-893-3351

E-mail : aia1566@hotmail.com


แผนโครงการสะสมทรัพย์
ออมเงินสบายๆ ในสไตล์คุณเอง เพราะลูกค้าแต่ละคนต่างก็ต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองชีวิต หรือวางแผนการออมเงินผ่านประกันชีวิตในระดับและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป จะเน้นการเก็บเงิน การออม และมีผลตอบแทนในหว่างที่ส่งเบี้ยประกัน รวมไปถึงปันผลระหว่างทาง และเงินก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (H&S)(เนื่องจากเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ หรือลอบทำร้าย)

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม H&S แบบ 1959T

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล) แบบใหม่
แบบสะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี มีเงินปันผล [ E445 (A) ]
ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) [ 20PLP (A) ]
แบบสะสมทรัพย์ 25 ปีชำระเบี้ยประกัน 15 ปีพิเศษ(มีเงินปันผล) 15Pay25 Special (Par)
แบบสะสมทรัพย์ 60/85 ปี ใหม่
แบบสะสมทรัพย์ 7 ปี มีเงินคืนตามเงื่อนไขทุก 2 ปี คุ้มครอง15 ปี
แบบสะสมทรัพย์ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ

เสียเวลาดู VDO นี้สัก 7 นาที ก่อนออกขับรถจากบ้านไปทำงานนะคะ.....ประกันอุบัติเหตุ


ประกันอุบัติเหตุสมัครได้ที่นี่
กรอกใบคำขอทำประกันออนไลน์

อุบัติเหตุ VIP


อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เอไอเอ แคร์การ์ด ประกันอุบัติเหตุ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก ประกันอุบัติเหตุจากเอไอเอ แคร์การ์ด แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่างครบครัน


เตรียมการล่วงหน้าคือ สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ให้ความอบอุ่นใจ ด้วย ประกันอุบัติเหตุจาก AIA CARE CARD
เอไอเอ แคร์การ์ด คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินลงทุน(ออม)
♥ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!! เราขอเสนอการออมเงินสำหรับนิติบุคคล

กลยุทธการบริหารภาษี ยกตัวอย่างง่ายๆ
สมมุติว่าบริษัทท่านมียอดขาย = 450,000,000 บาท/ปี
หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ = 350,000,000 บาท/ปี
เหลือกำไรก่อนหักภาษี = 100,000,000 บาท/ปี

ถ้าบริษัทหรือห้างร้านท่านต้องเสียภาษี 30% ของกำไร
เป็นเงินค่าภาษีนิติบุคคล = 100,000,000 x 30% เท่ากับ 30,000,000 บาท
ท่านจะเหลือกำไรหลังหักภาษีแล้ว = 70,000,000 บาท

ข้อดีจากโครงการนี้


(1) หากท่านสามารถนำเอาเงิน 30,000,000 บาทที่ท่านจะต้องไปจ่ายให้กับสรรพากรจำนวนนี้ไปลงทุนในรูปแบบของการออมแล้วท่านจะได้สิทธิในการนำไปหักเป็นค่ารายจ่ายในการคำนวนกำไรก่อนหักภาษีได้ตามกฏหมาย ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227, กค.0811/408 www.rd.go.th
จากเดิมท่านมีรายจ่ายในการคำนวนภาษี = 350,000,000 บาท หลังจากเข้าร่วมโครงการนี้แล้วรายจ่ายของท่านจะกลายเป็น 380,000,000 บาท ฐานกำไรในการคำนวนภาษีจะกลายเป็น 70,000,000 บาท
เพราะฉะนั้นภาษีที่ท่านต้องจ่าย = 70,000,000 x 30% = 21,000,000 บาท จากโครงการนี้ทำให้ท่านประหยัดภาษีทันที 30,000,000 - 21,000,000 = 9,000,000 บาท/ปี

(2) เงินจำนวน 30,000,000 บาท ที่นำไปลงทุนในรูปแบบการออมจะมีผลตอบแทนดังนี้
มีความคุ้มครองให้กับเจ้าของกิจการ 4 - 10 เท่าของเงินที่นำมาออม(4 x 30,000,000 = 120,000,000 บาท) หากเจ้าของกิจการเสียชีวิตและยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(3) มีเงินคืนทุกปีตามเงื่อนไขการคุ้มครองอย่างน้อย 2 % ของความคุ้มครอง(120,000,000 x 2% = 2,400,000 บาท) และได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(4) มีเงินปันผลทุกปีจากการลงทุน 2-10% ไม่นำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(5) รูปแบบการบริหารภาษีที่ว่านี้มีหลากหลายแล้วแต่จุดประสงค์ของเจ้าของเป็นหลัก

อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงทุนของคุณ ร่วงหล่นลงไป "เหมือนดอกเบี้ยเงินฝากที่ผ่านมา"
กรุณาแจ้งวัน เวลาล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งตัวแทนมืออาชีพ เข้าไปอธิบายให้ท่านทราบ

ติดต่อทำประกันกับ aia-1.com

Email: aia1566@hotmail.com
มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ รายได้ดี มั่นคง งานที่กำลังคอยคน รายได้ไม่จำกัด ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ก็รวยได้

[โครงการเงินฝากเพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล] [ประกันสุขภาพ] [ประกันภัยโรคมะเร็ง และ 44 โรคร้ายแรง] [ประกันกลุ่ม] [ประกันอุบัติเหตุ (PA)] [ประกันกองทุนการศึกษาบุตร]

[โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียอายุพนักงาน]
[ประกันภัยบ้าน] [ประกันภัยคุ้มครองธุรกิจ Business Insurance]


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

โทร 089-893-3351


จริงใจ โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ
รับสมัครตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออก

รายได้ดี มั่นคง

กรุณาติดต่อมานะคะสมัครทำตัวแทน ทำประกันชีวิต หรือ ทุนการศึกษา

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันชีวิต หรือ ฝากเงินเพื่อนำไปลดภาษี  ติดต่อได้ที่ 089-893-3351 

NEW ใหม่และสะดวกยิ่งขึ้นกับแบบสมัครสอบถาม

กรอกด้านล่างเพื่อขอข้อมูลทำประกัน

E-mail : aia1566@hotmail.com


โครงการประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล

(สำหรับ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม)
ระเบียบข้อบังคับของสรรพากร
ข้อกฎหมาย ข้อหารือ เลขที่หนังสือ กค 0706/4227
ตัวอย่างการคำนวณ


บางบริษัทประหยัดได้ หลายล้านบาทต่อปี

ติดต่อทำประกัน
บริษัทฯ มีสิทธิ์นำเงินออมที่ออกให้นั้น มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั้งหมดไม่จำกัด โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ถือเป็นโอกาสดีที่ทางบริษัทฯ ประหยัดเงินทุนหมุนเวียนได้ปีละ หลายล้านบาท ซึ้งถูกต้องตามกฎหมาย สรรพากรยอมรับ และไม่มีความเสี่ยงเพราะมีกรมธรรม์ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายของกรมการประกันภัย ที่จะต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขที่ระบุ เมื่อเทียบกับการนำเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลายเท่า การฝากเงินกับธนาคารปัจุบันถือว่ามีความเสี่ยง เพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมา รัฐบาลค้ำประกันแค่ไม่กี่ล้านเท่านั้น แถมผลตอบแทนก็ต่ำ และไม่มีผลประโยชน์ทางด้านประหยัดภาษี

ตัวอย่าง ง่ายๆถ้าทางบริษัทฯ แบ่งเงินออมปีละ 30,000,000 บาท ก็จะประหยัดเงินค่าภาษีปีละ 9,000,000 บาท (30 ล้าน คูณ อัตราภาษีนิติบุคคล 30% ) ถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินที่จ่ายออกไป 30 ล้านบาท เงินยังไม่หายไปใหน แต่จะได้คืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเงินฝากธนาคาร ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หลายสิบเท่า (ภาษีที่ประหยัดได้ + เงินปันผลรับ + ดอกเบี้ยรับ + ผลประโยชน์อื่น)
โครงการนี้เป็นการประยุกต์ กฏหมายสรรพากรให้เข้ากับวิธีการบริหารภาษี -มีกฏหมายรองรับตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สรรพากร (ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227,กค.0811/408 www.rd.go.th) สรรพากรสามารถเก็บภาษีในระบบได้มากขึ้น(เหมือนหวยบนดิน)
ติดต่อทำประกัน e-mail aia1566@hotmail.com หรือ 089-893-3351

 
   
   
©2012 by www.insurance-aiaonline.com