ReadyPlanet.com
dot
dot
กรมธรรม์ความคุ้มครองที่มั่นคงแก่คุณ ครอบครัวของคุณ และคนที่คุณรักทุกคนตลอดไป
dot
dot
ประกันสุขภาพ AIA
dot
bulletแบบออมทรัพย์รวมสุขภาพ
bulletแบบ 20PLP(A)รวมสุขภาพ
bulletประกันสุขภาพ-Life
dot
โครงการประกันสะสมทรัพย์
dot
bulletแบบสะสมทรัพย์ 15PAY25P
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletแบบที่มีสัญญาเพิ่มเติม
dot
ประกันโรคมะเร็ง-AIA
dot
dot
ประกันอุบัติเหตุ AIA
dot
bulletติดต่อทำประกันอุบัติเหตุ (PA)
dot
โครงการเงินออมพิเศษ เพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล
dot
bulletการบริหารรายได้และภาษี
bulletตัวอย่างโครงการเงินออมพิเศษ
bulletข้อกฎหมายสรรพากร
dot
ประกันชีวิตอื่นของ AIA
dot
bulletประกันกลุ่ม Group Insurance
bulletประกันกองทุนการศึกษาบุตร
bulletโครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุพนักงาน
bulletเอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ
bulletเอไอเอ ประกันแบบออมทรัพย์
bulletเอไอเอ ประกันชีวิตตลอดชีพ
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนการศึกษา
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนยามเกษียณ
bulletเอไอเอ โครงการคุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล
dot
ทำไม เอไอเอ จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือและใว้วางใจ
dot
bulletรายละเอียด
dot
Newsletter

dot
dot
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
dot
bulletมะเร็งปากมดลูก
bulletมะเร็งปอด
bulletมะเร็งเต้านม
bulletมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
bulletมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
bulletมะเร็งต่อมลูกหมาก
bulletมะเร็งตับ
bulletเนื้องอกสมอง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมที่ดิน
bulletคปภ
bulletGoogle
bulletกระทรวงมหาดไทย
bulletsitemap
bulletรับสมัครตัวแทนเอไอเอ ไม่มีหน่วย
bulletข้อเสนอ
bulletPa อุบัติเหตุ
bulletตัวอย่างค่ารักษาในโรงพยาบาล
bulletสมัครทำประกัน
bulletประกัน VIP
bullet แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)
bulletคู่มือ EGP
bulletใบสมัครผู้ใหญ่
bulletใบสมัครผู้เด็ก
bulletแผนประกันอุบัติเหตุ pa
bulletโปรโมชั่นเมดิแคร์ สาขาฟิวเจอร์รังสิต
bulletประกัน EGP/VIP หรือ KEYMAN
bulletตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาติ
bulletqc scan
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletประกันกลุ่มนักเรียน
bulletแบบสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี (มีเงินปันผล)
bulletประกันภัยบ้าน
bulletเอไอเอ โปร ฟิวเจอร์ 470 (มีเงินปันผล)
bulletแพ็คเกจ สำหรับเด็ก
bulletAIA Health Lifetime Adult Package แพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่
bulletบำนาญแบบลดภาษีได้
bulletสะสมทรัพย์ 15/30
bulletสะสมทรัพย์ 15/25
bulletAIA Excellent (Par)
bulletPresentation_AIAHS
bulletแบบประกันแบบ Package
bulletวิธีชำระเบี้ยผ่าน ATM
bulletสิทธิ์ประโยชน์ลูกค้า เอไอเอ
bulletAIA Life Gift (Par)
bullet-ราคาค่าห้องตาม ร.พ.ต่างๆ
คุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)

 


   
ผลประโยชน์และเงื่อนไขเพิ่มเติม:

ระยะเวลาคุ้มครอง: ตลอดชีพ หรือ ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 20 ปี

ผลประโยชน์:
• เงินปันผลรายปี ตลอดชีพ เริ่มสิ้นปีที่ 2 จนถึงสิ้นปีที่ .......
• หากคงเงินสดคืนสะสม จะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศ (อัตราขั้นต่ำ 3% หรือสูงกว่า)
• ส่วนเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศ
􀂅 ครบกำหนดสัญญา : 100% ของทุนประกันภัย
􀂅 ความคุ้มครองชีวิต : 100% ของทุนประกันภัย
อื่น ๆ : เงินปันผลเป็นตัวเลขประมาณการ ซึ่งคำนวณจากประสบการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯพิจารณากำหนด

  
♦  อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 0 - 65 ปี
   ♦  กรมธรรม์ประกันชีวิต มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10ปีขึ้นไปผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันชีวิต
     ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่กฎหมายกำหนด ( ปัจจุบันหักได้สูงสุด 100,000 บาท)


insurance-aiaonline.com โทร. 089-893-3351 

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกัน และค่าเบี้ยประกันภัย และเงินปันผลที่บริษัท เอไอเอ มาบริหารจัดการเพื่อเฉลี่ยภัย อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของชีวิตให้

 

20PLPackage ใหม่

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก| ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ| กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล| ประกันภัยเพื่อชีวิต| การประกันชีวิต| ฟรีเว็บบอร์ด| คำถาม| บริการอื่น| ประกันภัยโรคมะเร็ง| ติดต่อเรา| สมัครตัวแทนประกัน

 

คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)
ชื่อ :  *
อายุ :  *
เบอร์โทร :  *
อีเมล์ :  *
ที่อยู่ :  *
รายละเอียด :  *
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


www.insurance-aiaonline.com

" มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว " " ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต "

เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เพื่อชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการประกันภัยและรับสมัครตัวแทน  **ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยหรือเป็นเอกสารผูกพันกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

สนใจทำประกันอย่าลืม insurance-aiaonline.com โทร. 089-893-3351