ReadyPlanet.com
dot
dot
กรมธรรม์ความคุ้มครองที่มั่นคงแก่คุณ ครอบครัวของคุณ และคนที่คุณรักทุกคนตลอดไป
dot
dot
ประกันสุขภาพ AIA
dot
bulletแบบออมทรัพย์รวมสุขภาพ
bulletแบบ 20PLP(A)รวมสุขภาพ
bulletประกันสุขภาพ-Life
dot
โครงการประกันสะสมทรัพย์
dot
bulletแบบสะสมทรัพย์ 15PAY25P
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletแบบที่มีสัญญาเพิ่มเติม
dot
ประกันโรคมะเร็ง-AIA
dot
dot
ประกันอุบัติเหตุ AIA
dot
bulletติดต่อทำประกันอุบัติเหตุ (PA)
dot
โครงการเงินออมพิเศษ เพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล
dot
bulletการบริหารรายได้และภาษี
bulletตัวอย่างโครงการเงินออมพิเศษ
bulletข้อกฎหมายสรรพากร
dot
ประกันชีวิตอื่นของ AIA
dot
bulletประกันกลุ่ม Group Insurance
bulletประกันกองทุนการศึกษาบุตร
bulletโครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุพนักงาน
bulletเอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ
bulletเอไอเอ ประกันแบบออมทรัพย์
bulletเอไอเอ ประกันชีวิตตลอดชีพ
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนการศึกษา
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนยามเกษียณ
bulletเอไอเอ โครงการคุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล
dot
ทำไม เอไอเอ จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือและใว้วางใจ
dot
bulletรายละเอียด
dot
Newsletter

dot
dot
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
dot
bulletมะเร็งปากมดลูก
bulletมะเร็งปอด
bulletมะเร็งเต้านม
bulletมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
bulletมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
bulletมะเร็งต่อมลูกหมาก
bulletมะเร็งตับ
bulletเนื้องอกสมอง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมที่ดิน
bulletคปภ
bulletGoogle
bulletกระทรวงมหาดไทย
bulletsitemap
bulletรับสมัครตัวแทนเอไอเอ ไม่มีหน่วย
bulletข้อเสนอ
bulletPa อุบัติเหตุ
bulletตัวอย่างค่ารักษาในโรงพยาบาล
bulletสมัครทำประกัน
bulletประกัน VIP
bullet แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)
bulletคู่มือ EGP
bulletใบสมัครผู้ใหญ่
bulletใบสมัครผู้เด็ก
bulletแผนประกันอุบัติเหตุ pa
bulletโปรโมชั่นเมดิแคร์ สาขาฟิวเจอร์รังสิต
bulletประกัน EGP/VIP หรือ KEYMAN
bulletตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาติ
bulletqc scan
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletประกันกลุ่มนักเรียน
bulletแบบสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี (มีเงินปันผล)
bulletประกันภัยบ้าน
bulletเอไอเอ โปร ฟิวเจอร์ 470 (มีเงินปันผล)
bulletแพ็คเกจ สำหรับเด็ก
bulletAIA Health Lifetime Adult Package แพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่
bulletบำนาญแบบลดภาษีได้
bulletสะสมทรัพย์ 15/30
bulletสะสมทรัพย์ 15/25
bulletAIA Excellent (Par)
bulletPresentation_AIAHS
bulletแบบประกันแบบ Package
bulletวิธีชำระเบี้ยผ่าน ATM
bulletสิทธิ์ประโยชน์ลูกค้า เอไอเอ
bulletAIA Life Gift (Par)
bullet-ราคาค่าห้องตาม ร.พ.ต่างๆ
เอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ

ติดต่อทำประกันสุขภาพ


1. เอไอเอ ประกันชีวิตและสุขภาพ
เอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ เอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้กับคนไทย ด้วยแบบประกัน และการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอันดีเยี่ยม ด้วยการดำเนินการอันยาวนานควบคู่กับการนำเสนอสิ้นค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของคนไทย ดังเช่น
 • เอไอเอ โครงการคุ้มครองรายได้เพื่อครอบครัว เอไอเอ โครงการกองทุนการศึกษา
 • เอไอเอ โครงการคุ้มครองค่าใช่จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล
 • เอไอเอ โครงการรายได้สำหรับยามเกษียณ
 • ด้วยเราเป็นผู้นำแห่งการออกแบบสินค้า

การบริการด้านสุขภาพเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพจึงมีความจำเป็นและผู้เอาประกันภัยสามารถที่ จะขอซื้อความคุมครองแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและ จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาล

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ ดังนี้       Health Insurance.pdf  
Health Insurance Life.xls

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม แบบ 1959T (H&S)
นอกจากความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนตามกรมธรรม์แล้ว ค่ารักษาพยาบาลคือสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวพึงมี เพราะนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้ว การตระหนักว่า " การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของทุก ๆ คน " ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้ เราก็ยังมั่นใจว่า หากเกิดเป็นขึ้นมา เราก็จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพมากที่สุด

  ตารางผลประโยชน์ใหม่
  HS400
  HS1000
  HS1600
  HS2200
  HS2800
  HS3400
  HS4000
  HS5000
  1.

  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) ห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 5 วัน

  400
  1,000
  1,600
  2,200
  2,800
  3,400
  4,000
  5,000
  2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)

  250
  550
  750
  800
  850
  900
  950
  1,000
  3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

  30,000
  40,000
  50,000
  60,000
  70,000
  80,000
  90,000
  100,000
  4. ค่าแพทย์วิสัญญี

  3,000
  4,000
  5,500
  6,000
  6,500
  7,000
  7,500
  8,000
  5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

  3,500
  4,000
  4,500
  5,500
  6,000
  6,500
  7,000
  7,500
  6. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล

  7,000
  16,000
  20,000
  20,000
  20,000
  25,000
  30,000
  40,000
  7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

  3,000
  3,000
  3,000
  3,000
  3,000
  3,400
  4,000
  5,000
  8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

  2,000
  3,000
  4,000
  5,000
  5,500
  6,500
  7,500
  9,000

  • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบ 1982 (HB)
   คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน

  เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ ดังนี้

  อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การระมัดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจไม่เพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉินนั้นได้

  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AI/RCC, ADD/RCC,ADB/RCC)
   AI ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
   ADD ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ
   ADB ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต
   RCC จะคุ้มครองการสูญเสีย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกลอบทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม การจลาจล
      สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์กระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ 1954 (Broken Bones)
   ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนั้น มีผลให้กระดูกแตก หัก หรือร้าว

  เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านทุพพลภาพ ดังนี้

  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย แบบ 1942 (WP)
   ผลประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยอยู่ในสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักซึ่งต้องชำระตามกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดทันทีหลังจากวันที่เริ่มการทุพพลภาพนั้น
  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
   ในกรณีที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์เยาวชนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี และก่อนที่เยาวชนจะอายุครบ 25 ปี (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) กรมธรรม์ฉบับนั้นจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักตามจำนวน ที่สัญญา PB จะคุ้มครอง

  เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านโรคร้ายแรง ดังนี้

  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) แบบ 1922T
   บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่า ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง แบบ 1983 (CR)
   ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เนื่องจาก 6 โรค คือ โรคมะเร็ง, โรคโปลิโอ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป, โรคตับแข็ง

  • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ และเลดี้แคร์ พลัส
   ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ LADY CARE & LADY CARE PLUS
  ผลประโยชน์
  อัตราการจ่าย
  ทุน 100,000
    1. มะเร็งสตรีระยะสาม
    มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอดและมะเร็งของรก
  100%
  100,000
    2. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ
  100%
  100,000
    3. มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม *
    3.1 มะเร็งปากมดลูก
  15%
  15,000
    3.2 มะเร็งเต้านม (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
   
  • กรณีทั่วไป
  • กรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า (สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และไม่อาจจะต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก)
  30%
  50%
  30,000
  50,000
    4. ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก
  เมื่อจ่ายรวมสูงสุด 100% ตลอดอายุผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์นี้จะสิ้นสุดทันที
    4.1 ทำศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อนเนื่องจากอุบัติเหตุ
  100%
  100,000
    4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่กระทำขึ้นในประเทศไทยภายใน 6 ปี
    ความเสียหายต่อผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
  ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย
  ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย
  ไม่ต่ำกว่า   9% ของผิวหนังร่างกาย
  60%
  35%
  20%
  60,000
  35,000
  20,000
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง
  หมายเหตุ : สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 4 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
   ผลประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะ LADY CARE PLUS
    5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร
    อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป และเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตร ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร
  100%
   
  100,000
   
    6. ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร
     
    6.1 ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ *
  หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์โดยมีอาการ
   
 • ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย
 • ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ครรภ์ไข่ปลาอุก
 • เด็กตายคลอด
 • ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด
 • 15%
  15,000
    6.2 ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร *
  เด็กเกิดใหม่หากมีชีวิตรอดอยู่เกินกว่า 30 วัน และก่อนอายุครบ 2 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจาก
   
 • Down's Syndrome
 • ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิด Tetralogy of Fallot
 • เส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจสลับที่แต่กำเนิด
 • 30%
  30,000
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง
  หมายเหตุ : สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 6 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  * จ่ายให้ครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถต่ออายุสัญญาในปีต่อไปได้ เพื่อขอรับความคุ้มครองกรณีอื่น ยกเว้นกรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าจะไม่สามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก

  เอไอเอไม่เคยหยุดที่จะเข้าร่วมหรือนำเสนอสิ้นค้าที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอของลูกค้า และนอกเหนือจากสินค้าหลากหลายชนิดของประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ยังก้าวไปอีกก้าวด้วยการนำเสนอประกันและบริการการเงินทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเอไอเอ อาทิ เช่น ประกันกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสินเชื่อ, ประกันออมทรัพย์รายเดือน, สินเชื่อเคหะ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

  ดังนั้น ผู้ถือกรมธรรม์ของเอไอเอ ก็สามารถคัดเลือก สินค้า บริการ ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

  แบบประกัน

  อายุรับประกัน

  แบบสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)

  16 - 55 ปี

  แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี มีเงื่อนไขจ่ายคืนทุก 2 ปี (มีเงินปันผล)

  16 - 55 ปี

  แบบตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

  16 - 55 ปี

  แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Juvenile Health Guard

  6 - 15 ปี

  แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard Life

  16 - 55 ปี

  Package Plan แบบสำเร็จรูปตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี (มีเงินปันผล)

  0 - 55 ปี

  แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard Special

  16 - 55 ปี

  แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard VIP

  16 - 55 ปี

  แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard

  16 - 55 ปี

  Package Plan แบบสำเร็จรูปสะสมทรัพย์ พิเศษครบอายุ 70 ปี (มีเงินปันผล)

  0 - 50 ปี

   
  จากผลการสำรวจในปัจจุบันพบว่าสถิติในการเสียชีวิตของประชากรไทย มากกว่าร้อยละ 60 เนื่องมาจากอุบัติเหตุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อุบัติเหตุไม่เพียงแต่นำไปซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน หลายคนอยู่อย่างยากไร้ และหมดทรัพย์สินไปกับการรักษาพยาบาล อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เพียงแต่จะก่อความเดือดร้อนให้กับตนเองแต่ยังมีผลกระทบถึงบุคคลใน ครอบครัว และกิจการงานต่างๆ อย่างมากมาย การประกันอุบัติเหตุเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์โศก และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบอุบัติเหตุ
  คืออะไร ? เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยเอกเทศจากเหตุการณ์อื่นทั้งหลายไม่ว่าจะโดย ตรงหรือโดยอ้อมเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกทำให้เสียชีวิต,บาดเจ็บและสูญเสียทางร่างกาย
  การให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามความเสียหายที่ประกัน และการประกันชนิดนี้ยังขยายความครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงจากการถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย
  • การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
  • การทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
  • เงินจุนเจือต่อสัปดาห์เนื่องมาจากการทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • เงินค่ารักษาพยาบาล
  • ฆาตกรรมและลอบทำร้าย
  • ชดเชยกระดูกแตกหัก
  การเจ็บป่วยธรรมดา, การเกิดอุบัติเหตุภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด, การฆ่าตัวตาย, การแท้งลูก, การทะเลาะวิวาท,สงคราม, การจลาจล, การนัดหยุดงาน เป็นต้น
  • AIA - PA Worldwide Coverage คุ้มครอง 24 ช.ม. ทั่วโลก

    
    
   AIA CARE CARD
   AIAS การบริการในต่างประเทศ
   SOS หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน (บนท้องถนน)
   ใช้แทนเงินสดได้ทั้งผู้ป่วยในและ
       ผู้ป่วยนอก
   ให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง รถเสีย สตาร์ทไม่ติด ลืมกุญแจ
        ยางแตก เครื่องน็อก
   มีสถานพยาบาลกว่า 240 แห่ง
       ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
   ให้ข้อมูลด้านการแพทย์  
     ส่งกลับภูมิลำเนาเดิมในกรณี
       ประสบอุบัติเหตุ
   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป
  • การให้ความคุ้มครองทันทีหลังแจ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์เดียวโทรได้ทั่วประเทศ
    
   สร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและตัวแทน
   1. แจ้ง ชื่อ - สกุล ของผู้เอาประกัน
   2. แจ้งแบบประกันและเบี้ยประกัน
   3. แจ้งรหัสตัวแทน - รหัสหน่วย
   4. ระบุวัน - เวลา ที่แจ้งลงบนใบสมัครทุกครั้ง
   5. นำส่งใบสมัครภายใน 4 วันทำการ
  • ขยายความคุ้มครองฟรีอีก 50 % หากเสียชีวิตจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
  • ทุนประกันเพิ่มปีละ 5 %ตลอด 5 ปีที่ต่ออายุกรมธรรม์
  • โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ AIA Care Card
  ListOfCC.pdf

   คลิกอ่านข้อมูลต่อ 

   

   

   

   

  หน้าหลัก| ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ| กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล| ประกันภัยเพื่อชีวิต| การประกันชีวิต| ฟรีเว็บบอร์ด| คำถาม| บริการอื่น| ประกันภัยโรคมะเร็ง| ติดต่อเรา| สมัครตัวแทนประกัน


  ชื่อ :  *
  อายุ :  *
  เบอร์โทร :  *
  อีเมล์ :  *
  ที่อยู่ :  *
  รายละเอียด :  *
  รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image   *


  www.insurance-aiaonline.com

  " มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว " " ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต "

  เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เพื่อชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการประกันภัยและรับสมัครตัวแทน  **ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยหรือเป็นเอกสารผูกพันกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

  สนใจทำประกันอย่าลืม insurance-aiaonline.com โทร. 089-893-3351