ReadyPlanet.com
dot
dot
กรมธรรม์ความคุ้มครองที่มั่นคงแก่คุณ ครอบครัวของคุณ และคนที่คุณรักทุกคนตลอดไป
dot
dot
ประกันสุขภาพ AIA
dot
bulletแบบออมทรัพย์รวมสุขภาพ
bulletแบบ 20PLP(A)รวมสุขภาพ
bulletประกันสุขภาพ-Life
dot
โครงการประกันสะสมทรัพย์
dot
bulletแบบสะสมทรัพย์ 15PAY25P
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletแบบที่มีสัญญาเพิ่มเติม
dot
ประกันโรคมะเร็ง-AIA
dot
dot
ประกันอุบัติเหตุ AIA
dot
bulletติดต่อทำประกันอุบัติเหตุ (PA)
dot
โครงการเงินออมพิเศษ เพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล
dot
bulletการบริหารรายได้และภาษี
bulletตัวอย่างโครงการเงินออมพิเศษ
bulletข้อกฎหมายสรรพากร
dot
ประกันชีวิตอื่นของ AIA
dot
bulletประกันกลุ่ม Group Insurance
bulletประกันกองทุนการศึกษาบุตร
bulletโครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุพนักงาน
bulletเอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ
bulletเอไอเอ ประกันแบบออมทรัพย์
bulletเอไอเอ ประกันชีวิตตลอดชีพ
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนการศึกษา
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนยามเกษียณ
bulletเอไอเอ โครงการคุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล
dot
ทำไม เอไอเอ จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือและใว้วางใจ
dot
bulletรายละเอียด
dot
Newsletter

dot
dot
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
dot
bulletมะเร็งปากมดลูก
bulletมะเร็งปอด
bulletมะเร็งเต้านม
bulletมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
bulletมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
bulletมะเร็งต่อมลูกหมาก
bulletมะเร็งตับ
bulletเนื้องอกสมอง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมที่ดิน
bulletคปภ
bulletGoogle
bulletกระทรวงมหาดไทย
bulletsitemap
bulletรับสมัครตัวแทนเอไอเอ ไม่มีหน่วย
bulletข้อเสนอ
bulletPa อุบัติเหตุ
bulletตัวอย่างค่ารักษาในโรงพยาบาล
bulletสมัครทำประกัน
bulletประกัน VIP
bullet แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)
bulletคู่มือ EGP
bulletใบสมัครผู้ใหญ่
bulletใบสมัครผู้เด็ก
bulletแผนประกันอุบัติเหตุ pa
bulletโปรโมชั่นเมดิแคร์ สาขาฟิวเจอร์รังสิต
bulletประกัน EGP/VIP หรือ KEYMAN
bulletตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาติ
bulletqc scan
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletประกันกลุ่มนักเรียน
bulletแบบสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี (มีเงินปันผล)
bulletประกันภัยบ้าน
bulletเอไอเอ โปร ฟิวเจอร์ 470 (มีเงินปันผล)
bulletแพ็คเกจ สำหรับเด็ก
bulletAIA Health Lifetime Adult Package แพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่
bulletบำนาญแบบลดภาษีได้
bulletสะสมทรัพย์ 15/30
bulletสะสมทรัพย์ 15/25
bulletAIA Excellent (Par)
bulletPresentation_AIAHS
bulletแบบประกันแบบ Package
bulletวิธีชำระเบี้ยผ่าน ATM
bulletสิทธิ์ประโยชน์ลูกค้า เอไอเอ
bulletAIA Life Gift (Par)
ประกันกลุ่ม article

ติดต่อทำประกันกลุ่ม

เอไอเอยินดีเสนอแผนสวัสดิการประกันหมู่สำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและความ
มั่นใจให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เรานำเสนอกรมธรรม์ที่หลากหลายเพื่อคุ้มครองสิทธิผล
ประโยชน์ของพนักงานกรมธรรม์ต่างๆถูกออกแบบสำหรับบุคคลที่มีคุณค่ามากสุดของท่าน อีกทั้งยังรอง
รับความต้องการต่างๆของท่านด้วย

1.เลือกการคุ้มครองได้ตามงบประมาณ เช่น คนไข้นอก ทันตกรรม คลอดบุตร
2.สร้างสวัสดิการ และความจงรักพักดี ในองค์กรต่อพนักงานให้แน่นปึกขึ้น
3.ให้คำปรึกษา คัดเลือก บริษัทประกัน เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการ
4.ประกันกลุ่ม สวัสดิการต่างๆที่บริษัทมอบให้กับพนักงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
   ความมั่นคงขององค์กร และความเอาใจใส่ที่บริษัทฯมีต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
 

ลักษณะของประกันกลุ่ม

 1. เป็นสัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยแบบชั่วระยะเวลารายปี
 2. สัญญาการประกันภัยกลุ่มนั้นจะให้เฉพาะความคุ้มครองไม่มีเงินสะสม
 3. เมื่อครบอายุสัญญากรมธรรม์ 1 ปี สามารถต่ออายุสัญญากรมธรรม์ได้
 4. กรมธรรม์จะออกเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง โดยสมาชิกจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันเป็นหลักฐาน

จุดเด่นของการประกันภัยกลุ่ม

 1. เป็นสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับลูกจ้างเนื่องจากเป็นการลงทุนด้านสวัสดิการที่ มีค่าใช้จ่ายต่ำ
 2. เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงแต่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อประกันส่วนตัว
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้านค่าเบี้ยประกันภัย นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรได้
 4. เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้แน่นอน
 5. ผลิตภัณฑ์ของการประกันกลุ่ม

 

สัญญาประกันภัยหลัก

การประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา

สัญญาเพิ่มเติม

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ .3
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ .2.1
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ .2.2
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม

บันทึกสลักหลัง

 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มฆาตกรรม
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มจลาจล

 

ประกันกลุ่มบริษัท

            ประกันกลุ่มพนักงาน 5-10 คน

           

                             

 

 กรอกข้อมูลติดต่อทำประกันกลุ่มข้างล่าง

 


หน้าหลัก| ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ| กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล| ประกันภัยเพื่อชีวิต| การประกันชีวิต| ฟรีเว็บบอร์ด| คำถาม| บริการอื่น| ประกันภัยโรคมะเร็ง| ติดต่อเรา| สมัครตัวแทนประกัน

ติดต่อทำประกันกลุ่ม
กรุณากรอกให้ละเอียดเพราะค่าเบี้ยประกัน
ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก เพศ อายุ

 

"เอไอเอ" ปลื้ม SME ตอบรับ 'Classic-Premier Plus'

 

เอไอเอปลื้มฐานลูกค้า SME พุ่งพรวด เผย 6 เดือนหลังคลอด "กรมธรรม์ประกันกลุ่มคลาสิคพลัส-กรมธรรม์พรีเมียร์ พลัส " สินค้าเฉพาะกิจ
เพื่อธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม ฟันยอดขายถล่มทลาย 
SME กว่า 330 บริษัท แห่ซื้อเป็นสวัสดิการพนักงานกว่า 3,800 คน กวาด FYP
แล้ว 13.5 ล้านบาท  ชี้จุดเด่นสินค้าใหม่เปิดโอกาสเจ้าของ SME รู้ค่ารักษาพยาบาลแน่นอนของพนักงานทุกราย แถมเบี้ยไม่แพงเกินไป

 

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท
เริ่มนำเสนอกรมธรรม์ประกันกลุ่มคลาสิค พลัส  (
Classic Plus) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5-10 คน และกรมธรรม์พรีเมียร์ พลัส
(
Premier Plus) สำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 11-30 คน เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้รับผลตอบรับดีมาก โดยผลงานใน
รอบ
6 เดือน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2549 มีเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมกว่า 330 บริษัท ซื้อประกันกลุ่มดังกล่าวให้แก่พนักงานกว่า 3,800 คน
คิดเป็นเบี้ยประกันรับปีแรก (
FYP) จากกรมธรรม์ 2 แบบนี้ ถึง 13.5 ล้านบาท

 

กรมธรรม์ประกันกลุ่มคลาสิค พลัส เป็นกรมธรรม์ที่เอไอเอออกแบบขึ้นเพื่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5-10 คน และกรมธรรม์พรีเมียร์ พลัส
(
Premier Plus) สำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 11-30  คน โดยกรมธรรม์ทั้งสองแบบนี้จะให้ความคุ้มครองพนักงานเต็มเวลา ที่มีอายุ 15-59 ปี
รวมถึงคู่สมรสของพนักงาน ที่มีอายุต่ำกว่า
60 ปี และบุตรของพนักงาน ที่มีอายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ถึง 18 ปี ที่ยังไม่ได้สมรส โดยจะให้ความคุ้มครอง
ชีวิตทั้งในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะแขน ขา ตา การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ที่จะให้ความคุ้มครองตลอด
24 ชั่วโมง ไม่ว่าการเสียชีวิต อุบัติเหตุ หรือการทุพพลภาพที่เกิดขึ้นจะเกิดในหรือนอกเวลาทำงานก็ตาม 

 

นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและศัลยกรรม  อาทิ ค่าห้อง ค่าห้องผู้ป่วยไอซียู ค่าแพทย์ผ่าตัด
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ค่าปรึกษาแพทย์ต่อเนื่องภายหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น 
โดยเบี้ยประกันรายปีของกรมธรรม์
Classic Plus ประมาณ 1,416-15,512 บาท/ คน ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ ส่วนกรมธรรม์ Premier Plus
จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วย โดยค่าเบี้ยประกันรายปีจะประมาณ 2,468-11,705 บาท/ คน
ทั้งนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันกลุ่มทุกคนจะได้รับบัตรสิทธิพิเศษประกันหมู่ (
Group Privileged Card) ที่สามารถใช้บริการ Fax Claim
Service ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลีนิคชั้นนำ ที่ร่วมโครงการกว่า 213 แห่ง ซึ่งเป็นบริการที่โรงพยาบาลจะติดต่อโดยตรงกับบริษัทเกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน ในวงเงินตามสิทธิความคุ้มครองภายในเวลา
45 นาที โดยผู้ถือกรมธรรม์ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

นายสุทธิกล่าวว่า เหตุผลที่กรมธรรรม์ประกันกลุ่มทั้งสองแบบนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถกำหนดหรือทราบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่แน่นอน และยังเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถ
เลือกความคุ้มครองและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยได้ โดยมีวงเงินความคุ้มครองให้เลือกตั้งแต่
50,000-500,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันก็มีตั้งแต่ 1,400 บาท จนถึง 15,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวงเงินความคุ้มครอง สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ  รวมทั้งเพศ และอายุของผู้เอาประกัน นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์พรีเมียร์ พลัส  ยังสามารถใช้บริการ
OPD Credit ที่
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ จะติดต่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับบริษัทโดยตรง แม้ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกก็ตาม
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นอย่างมาก

 

"เรารู้สึกดีใจที่เป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีความคุ้มครองและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานในธุรกิจขนาดย่อม เนื่องจากธุรกิจนี้อาจขยายใหญ่
และเป็นธุรกิจส่งออกได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกระดูกสันหลังของธุรกิจโดยรวมของประเทศ ที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ความมั่นคงมากขึ้น"

 

เอไอเอดำเนินธุรกิจในประเทศมากว่า 67 ปี ปัจจุบันมีผู้ถือครองกรมธรรม์ที่มีผลบังคับมากกว่า 4  ล้านฉบับ หากรวมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและ
สุขภาพจะมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับมากถึง
5.3 ล้านฉบับ และมีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข
กว่า
105,200 คน นอกจากธุรกิจประกันชีวิตและประกันกลุ่มแล้ว เอไอเอยังให้บริการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ โครงการออมทรัพย์
รายเดือน สินเชื่อเคหะ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลเบี้ยประกันกลุ่ม


ชื่อ-สกุล :  *
เบอร์โทร :  *
เบอร์อีเมล์ :  *
ชื่อบริษัท/ห้าง :  *
ที่อยู่ :  *
รายละเอียด :
จำนวนพนักงาน :  *
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *ประกันชีวิตอื่นของเอไอเอ

ทำประกันกองทุนการศึกษาบุตร
ประกันเดินทาง article
ประกันภัยบ้าน ประกันภัยธุรกิจ articlewww.insurance-aiaonline.com

" มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว " " ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต "

เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เพื่อชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการประกันภัยและรับสมัครตัวแทน  **ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยหรือเป็นเอกสารผูกพันกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

สนใจทำประกันอย่าลืม insurance-aiaonline.com โทร. 089-893-3351