ReadyPlanet.com
dot
dot
กรมธรรม์ความคุ้มครองที่มั่นคงแก่คุณ ครอบครัวของคุณ และคนที่คุณรักทุกคนตลอดไป
dot
dot
ประกันสุขภาพ AIA
dot
bulletแบบออมทรัพย์รวมสุขภาพ
bulletแบบ 20PLP(A)รวมสุขภาพ
bulletประกันสุขภาพ-Life
dot
โครงการประกันสะสมทรัพย์
dot
bulletแบบสะสมทรัพย์ 15PAY25P
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletแบบที่มีสัญญาเพิ่มเติม
dot
ประกันโรคมะเร็ง-AIA
dot
dot
ประกันอุบัติเหตุ AIA
dot
bulletติดต่อทำประกันอุบัติเหตุ (PA)
dot
โครงการเงินออมพิเศษ เพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล
dot
bulletการบริหารรายได้และภาษี
bulletตัวอย่างโครงการเงินออมพิเศษ
bulletข้อกฎหมายสรรพากร
dot
ประกันชีวิตอื่นของ AIA
dot
bulletประกันกลุ่ม Group Insurance
bulletประกันกองทุนการศึกษาบุตร
bulletโครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุพนักงาน
bulletเอไอเอ ประกันชีวิต และสุขภาพ
bulletเอไอเอ ประกันแบบออมทรัพย์
bulletเอไอเอ ประกันชีวิตตลอดชีพ
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนการศึกษา
bulletเอไอเอ ประกันกองทุนยามเกษียณ
bulletเอไอเอ โครงการคุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล
dot
ทำไม เอไอเอ จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือและใว้วางใจ
dot
bulletรายละเอียด
dot
Newsletter

dot
dot
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
dot
bulletมะเร็งปากมดลูก
bulletมะเร็งปอด
bulletมะเร็งเต้านม
bulletมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
bulletมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
bulletมะเร็งต่อมลูกหมาก
bulletมะเร็งตับ
bulletเนื้องอกสมอง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมที่ดิน
bulletคปภ
bulletGoogle
bulletกระทรวงมหาดไทย
bulletsitemap
bulletรับสมัครตัวแทนเอไอเอ ไม่มีหน่วย
bulletข้อเสนอ
bulletPa อุบัติเหตุ
bulletตัวอย่างค่ารักษาในโรงพยาบาล
bulletสมัครทำประกัน
bulletประกัน VIP
bullet แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)
bulletคู่มือ EGP
bulletใบสมัครผู้ใหญ่
bulletใบสมัครผู้เด็ก
bulletแผนประกันอุบัติเหตุ pa
bulletโปรโมชั่นเมดิแคร์ สาขาฟิวเจอร์รังสิต
bulletประกัน EGP/VIP หรือ KEYMAN
bulletตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาติ
bulletqc scan
bulletคุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)
bulletประกันกลุ่มนักเรียน
bulletแบบสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี (มีเงินปันผล)
bulletประกันภัยบ้าน
bulletเอไอเอ โปร ฟิวเจอร์ 470 (มีเงินปันผล)
bulletแพ็คเกจ สำหรับเด็ก
bulletAIA Health Lifetime Adult Package แพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่
bulletบำนาญแบบลดภาษีได้
bulletสะสมทรัพย์ 15/30
bulletสะสมทรัพย์ 15/25
bulletAIA Excellent (Par)
bulletPresentation_AIAHS
bulletแบบประกันแบบ Package
bulletวิธีชำระเบี้ยผ่าน ATM
bulletสิทธิ์ประโยชน์ลูกค้า เอไอเอ
bulletAIA Life Gift (Par)




คุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)

คุ้มครองตลอดชีพ 20PLP(A)

ประกันสุขภาพแบบ คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) และมีเงินคืนให้เมื่อครบสัญญา วงเงินเอาประกัน 100,000 บาท (สามารถเลือกมากกว่านี้ได้ไม่จำกัด)

ความคุ้มครอง : กรณีซื้ออนุสัญญาเพิ่มเติม

(1) เข้ารักษาตัวกรณีเจ็บป่วยไข้ปกติในโรงพยาบาล
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม ค่าห้อง 2,200 บาท
-. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าพยาบาล                                                  2,200
-. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ                                                                   20,000
-. ค่าศัลยกรรม (ผ่าตัด)                                                                    60,000
-. ค่าห้องผ่าตัด                                                                                  5,500
-. ค่าวางยาสลบ                                                                                 6,000
-. ค่าพยาบาลฉุกเฉินในขณะเป็นผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ         5,000
-. ค่าวินิจฉับโรคด้วยรังสีเอ็กซ์และการตรวจในห้องทดลอง              3,000
-. ค่าปรึกษาแพทย์                                                                             800
(2) ถ้าเป็นโรคมะเร็ง โรคตับแข็ง โรคถุงลมโป่งปอง โรคกล้ามเนื้อเสือม โรคโปลิโอ โรคการแข็งตัวของเนื้อเยื่อและเสียชีวิตจ่ายให้ 600,000 บาท
(3) ถ้าเข้ารักษาโรคตามข้อ (2) ในโรงพยาบาลจ่ายให้ 500 วัน วันละ 5,000 บาทรวมค่ารักษา = 2,500,000 บาท
(4) ถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ โดนฆาตกรรม หรือโดนลอบทำร้ายจ่ายให้ 100,000 บาท
(5) กรณีเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุ 60 ปี บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักจนครบสัญญา หรืออายุครบ 60 ปี
(6) ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลชดเชยให้วันละ 500 บาทจำนวน 365 วัน = 182,500 บาท
(7) ถ้าไม่เป็นโรคอะไรเมื่อครบกรมธรรม์จะมีเงินคึนให้ 100,000 บาท
(8) สามารถนำค่าเบี้ยประกัน ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ลดหย่อนถึงได้ 20 ปี
(9) ได้รับเงินปันผล ตลอดชีพ เริ่มสิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
 
 

สรุป : 
1. เป็นประกันที่ไม่เสียเปล่าครับ
2. กรณีมีชีวิตอยู่ครบอายุ 99 ปี ไม่เป็นอะไร จะได้รับความคุ้มครองตามข้อ (7)
3. กรณีมีชีวิตอยู่ไม่ครบอายุ 99 ปี เช่นส่งเบี้ยประกันไป 2-3 ปีเกิดเสียชีวิตด้วยเจ็บไข้ปกติ ก็จะได้รับเงินตามวงเงินเอาประกัน 100,000 บาท ถือว่าปิดกรมธรรม์
4. กรณีมีชีวิตอยู่ไม่ครบอายุ 99 ปี เช่นส่งเบี้ยประกันไป 2-3 ปีเกิดเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค ก็จะได้รับความคุ้มครองตามข้อ (2) และ (3)
5. กรณีมีชีวิตอยู่ไม่ครบอายุ 99 ปี เช่นส่งเบี้ยประกันไป 2-3 ปีเกิดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ก็จะได้รับความคุ้มครองตามข้อ (4)  และ (6)
6. กรณีเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร ก่อนอายุ 60 ปี บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยจนครบสัญญา

ติดต่อทำประกัน 

คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี  (20PLPA)
 


ผลประโยชน์และเงื่อนไขเพิ่มเติม:

ระยะเวลาคุ้มครอง: ตลอดชีพ หรือ ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 20 ปี

ผลประโยชน์:
• เงินปันผลรายปี ตลอดชีพ เริ่มสิ้นปีที่ 2 จนถึงสิ้นปีที่ .......
• หากคงเงินสดคืนสะสม จะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศ • ส่วนเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศ
􀂅 ครบกำหนดสัญญา : 100% ของทุนประกันภัย
􀂅 ความคุ้มครองชีวิต : 100% ของทุนประกันภัย
อื่น ๆ : เงินปันผลเป็นตัวเลขประมาณการ ซึ่งคำนวณจากประสบการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯพิจารณากำหนด

  
♦  อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 0 - 65 ปี
   ♦  กรมธรรม์ประกันชีวิต มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10ปีขึ้นไปผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันชีวิต
     ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่กฎหมายกำหนด ( ปัจจุบันหักได้สูงสุด 100,000 บาท)





 เบี้ยประกันโดยประมาณ ของผู้เอาประกันที่มีอายุ 16 ปี เพศชาย (ยังไม่รวมอนุสัญญาเพิ่มเติม)


ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกัน และค่าเบี้ยประกันภัย และเงินปันผลที่บริษัท เอไอเอ มาบริหารจัดการเพื่อเฉลี่ยภัย อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของชีวิตให้
 
 
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
150,000
300,000
500,000
1 ล้าน
5 ล้าน
50 ล้าน
100 ล้าน
1,000 ล้าน
ค่าเบี้ยประกันรายปี
3,000
5,700
 9,500
19,000
 95,000
950,000
 1,900,000
19,000,000
ค่าเบี้ยประกัน 20 ปี
60,000 
114,000
190,000
 380,000
1,900,000
19,000,000
 38,000,000
380,000,000 
รับเงินคืน
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเสียชีวิตไปก่อน 99 ปี หรืออายุครบ 99 ปี
 150,000
300,000 
500,000 
1,000,000 
5,000,000 
 50,000,000
 100,000,000
 1,000,000,000
 
หมายเหตุ : จำนวนเงินเอาประกันสามารถเลือกได้ตั้งแต่หลัก 100,000 ถึงหลักหลาย 1,000 ล้าน ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินเอาประกัน และอายุของผู้เอาประกัน ถ้าอายุยังน้อยค่าเบี้ยประกันยิ่งต่ำ  
เบี้ยประกันตามตารางข้างต้น ยังไม่รวมอนุสัญญาเพิ่มเติม
ปีแรก รับเฉพาะรายปีเท่านั้น
แบบตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
คุ้มครองชีวิตนานถึง อายุ 99 ปี
ความคุ้มครองสูงสุด 64 เท่าของ เบี้ยประกันภัย
สามารถทำเป็นมรดกหรือพินัยกรรมให้กับครอบครัวได้
เหมาะกับการคุ้มครอรายได้
เหมาะกับคนที่มีหนี้สินมาก
เหมาะกับคนทำธุรกิจแล้วเปิดบัญชี OD
 
 ตารางตัวอย่าง   ตัวอย่าง 20PLP (A).
 
 
 
 
 
คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)


ชื่อ-นามสกุล :
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร :
email :
จังหวัดที่สมัคร :
ให้ติดต่อกลับมาในเวลา :
แบบประกันชีวิตที่จะทำคือแบบ :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image



 *






www.insurance-aiaonline.com

" มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว " " ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต "

เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เพื่อชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการประกันภัยและรับสมัครตัวแทน  **ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยหรือเป็นเอกสารผูกพันกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

สนใจทำประกันอย่าลืม insurance-aiaonline.com โทร. 089-893-3351